Tăng cường năng lực xét nghiệm và có hình thức cách ly phù hợp

Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn
Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn
Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn
Lên top