Tăng cường năng lực của ASEAN trong giải quyết các thách thức an ninh

Phiên họp của Ủy ban Chính trị với chủ đề “Ngoại giao nghị viện vì hòa bình và an ninh bền vững trong ASEAN”. Ảnh Hải Nguyễn
Phiên họp của Ủy ban Chính trị với chủ đề “Ngoại giao nghị viện vì hòa bình và an ninh bền vững trong ASEAN”. Ảnh Hải Nguyễn
Phiên họp của Ủy ban Chính trị với chủ đề “Ngoại giao nghị viện vì hòa bình và an ninh bền vững trong ASEAN”. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top