Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam

Ông Madan Mohan Sethi - Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh mong muốn tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam. Ảnh: Thanh Chân.
Ông Madan Mohan Sethi - Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh mong muốn tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam. Ảnh: Thanh Chân.
Ông Madan Mohan Sethi - Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh mong muốn tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam. Ảnh: Thanh Chân.
Lên top