Bài học từ xử lý hàng loạt cán bộ cấp cao vi phạm:

Tăng cường kiểm tra giám sát, không để cán bộ “dính chàm”

PGS.TS Nguyễn Văn Giang - nguyên Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh). 
Ảnh: T.Vương
PGS.TS Nguyễn Văn Giang - nguyên Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh). Ảnh: T.Vương
PGS.TS Nguyễn Văn Giang - nguyên Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh). Ảnh: T.Vương
Lên top