Tăng cường hợp tác để nâng kim ngạch thương mại Việt Nam - Hàn Quốc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-Seug. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-Seug. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-Seug. Ảnh: VGP.
Lên top