Tăng cường đồng thuận xã hội trong hoàn cảnh dịch bệnh

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An kiểm tra việc ứng dụng KHCN tại huyện Thanh Chương. Ảnh tư liệu: Mai Hoa.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An kiểm tra việc ứng dụng KHCN tại huyện Thanh Chương. Ảnh tư liệu: Mai Hoa.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An kiểm tra việc ứng dụng KHCN tại huyện Thanh Chương. Ảnh tư liệu: Mai Hoa.
Lên top