Tăng cường đấu tranh, phản bác thông tin xuyên tạc về việc phòng chống dịch

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa,  chủ trì Hội nghị. Ảnh: TTXVN
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, chủ trì Hội nghị. Ảnh: TTXVN
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, chủ trì Hội nghị. Ảnh: TTXVN
Lên top