Tăng công suất xét nghiệm tại TPHCM, sớm đưa F0 ra khỏi cộng đồng

Giao ban trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch bệnh tại TPHCM. Ảnh: Đình Nam
Giao ban trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch bệnh tại TPHCM. Ảnh: Đình Nam
Giao ban trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch bệnh tại TPHCM. Ảnh: Đình Nam
Lên top