Tặng Bằng khen cho 134 tập thể, cá nhân tiêu biểu phong trào “Dân vận khéo"

Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao tặng Bằng khen cho đại diện các tập thể tiêu biểu phong trào "Dân vận khéo". Ảnh T.Vương
Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao tặng Bằng khen cho đại diện các tập thể tiêu biểu phong trào "Dân vận khéo". Ảnh T.Vương
Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao tặng Bằng khen cho đại diện các tập thể tiêu biểu phong trào "Dân vận khéo". Ảnh T.Vương
Lên top