Tăng 10 bậc, Việt Nam tiến nhanh nhất thế giới về năng lực cạnh tranh

Điểm đánh giá của Việt Nam với  12 cột trụ của WEF. Ảnh: Chinhphu.vn.
Điểm đánh giá của Việt Nam với 12 cột trụ của WEF. Ảnh: Chinhphu.vn.
Điểm đánh giá của Việt Nam với 12 cột trụ của WEF. Ảnh: Chinhphu.vn.
Lên top