Tân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Phùng Xuân Nhạ phụ trách mảng khoa giáo

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao quyết định cho ông Phùng Xuân Nhạ. Ảnh: T.Thường
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao quyết định cho ông Phùng Xuân Nhạ. Ảnh: T.Thường
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao quyết định cho ông Phùng Xuân Nhạ. Ảnh: T.Thường
Lên top