Tân Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Những dấu ấn từ Bí thư đến Bộ trưởng