Tân Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Những dấu ấn từ Bí thư đến Bộ trưởng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đi kiểm tra công tác thi công, xây dựng dự án nhà ở xã hội (NƠXH) tại Bắc Cổ Nhuế - Chèm (Hà Nội) năm 2014.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đi kiểm tra công tác thi công, xây dựng dự án nhà ở xã hội (NƠXH) tại Bắc Cổ Nhuế - Chèm (Hà Nội) năm 2014.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đi kiểm tra công tác thi công, xây dựng dự án nhà ở xã hội (NƠXH) tại Bắc Cổ Nhuế - Chèm (Hà Nội) năm 2014.
Lên top