Tân nữ Phó Chủ tịch tỉnh được Thủ tướng phê chuẩn trong tuần là ai?

Tân Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh - Nguyễn Thị Hạnh. Ảnh: VGP.
Tân Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh - Nguyễn Thị Hạnh. Ảnh: VGP.
Tân Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh - Nguyễn Thị Hạnh. Ảnh: VGP.
Lên top