Tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh là ai?

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho ông Nguyễn Ngọc Lâm. Ảnh: CTV
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho ông Nguyễn Ngọc Lâm. Ảnh: CTV
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho ông Nguyễn Ngọc Lâm. Ảnh: CTV
Lên top