Tận dụng xung lực cách mạng 4.0 để quan hệ Việt– Hàn thành công hơn nữa

Ban nhạc biểu diễn trong sự kiện "Korea Night" được tổ chức tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sỹ. Ảnh: Korea Times.
Ban nhạc biểu diễn trong sự kiện "Korea Night" được tổ chức tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sỹ. Ảnh: Korea Times.
Ban nhạc biểu diễn trong sự kiện "Korea Night" được tổ chức tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sỹ. Ảnh: Korea Times.
Lên top