THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC DỰ HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CỦA TỈNH BÌNH PHƯỚC:

Tận dụng các lợi thế để thu hút đầu tư phát triển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư và trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước của tỉnh Bình Phước ngày 20.8. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư và trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước của tỉnh Bình Phước ngày 20.8. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư và trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước của tỉnh Bình Phước ngày 20.8. Ảnh: VGP
Lên top