Tân Chủ tịch và Phó chủ tịch tỉnh được bổ nhiệm tuần qua là ai?

Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, ông Nguyễn Văn Thi trở thành tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: V.D.
Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, ông Nguyễn Văn Thi trở thành tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: V.D.
Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, ông Nguyễn Văn Thi trở thành tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: V.D.
Lên top