Tân Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể: Người làm giao thông phải vì lợi ích chung, không tư túi

Ông Nguyễn Văn Thể (Ảnh: QH)
Ông Nguyễn Văn Thể (Ảnh: QH)
Ông Nguyễn Văn Thể (Ảnh: QH)
Lên top