Tân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: "Có thực lực, tiếng chuông sẽ vang hơn"

Lên top