Tân Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu nhận nhiệm vụ

Tân Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu nhận nhiệm vụ.   Ảnh: Trung tâm báo chí đại hội
Tân Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Trung tâm báo chí đại hội
Tân Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Trung tâm báo chí đại hội
Lên top