Tạm dừng bổ nhiệm mới ở nhiều đơn vị công an

Ảnh minh họa, nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh.
Ảnh minh họa, nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh.