Tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND của ông Trần Vĩnh Tuyến

Ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó chủ tịch UBND TPHCM .  Ảnh: Minh Quân
Ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó chủ tịch UBND TPHCM . Ảnh: Minh Quân
Ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó chủ tịch UBND TPHCM . Ảnh: Minh Quân
Lên top