Tạm đình chỉ công việc Giám đốc Sở KHĐT Quảng Nam Lê Phước Hoài Bảo

Ông Lê Phước Hoài Bảo - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam vừa bị tạm đình chỉ công việc để kiểm điểm. Ảnh: Internet
Ông Lê Phước Hoài Bảo - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam vừa bị tạm đình chỉ công việc để kiểm điểm. Ảnh: Internet
Ông Lê Phước Hoài Bảo - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam vừa bị tạm đình chỉ công việc để kiểm điểm. Ảnh: Internet