Tạm đình chỉ công tác Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến

Ông Trần Vĩnh Tuyến được HĐND TPHCM bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố vào tháng 4.2016. Ảnh: Minh Quân
Ông Trần Vĩnh Tuyến được HĐND TPHCM bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố vào tháng 4.2016. Ảnh: Minh Quân
Ông Trần Vĩnh Tuyến được HĐND TPHCM bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố vào tháng 4.2016. Ảnh: Minh Quân
Lên top