Tạm đình chỉ công tác Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh LDO
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh LDO
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh LDO
Lên top