Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tài trợ 25 tỉ đồng xây dựng hàng chục cầu nông thôn ở vùng ĐBSCL