Tại sao phải "giấu" 8 đồng phạm với ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy?

8 đồng phạm đã bị khởi tố liên quan tới Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy hiện chưa được tiết lộ danh tính. Ảnh: TL
8 đồng phạm đã bị khởi tố liên quan tới Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy hiện chưa được tiết lộ danh tính. Ảnh: TL
8 đồng phạm đã bị khởi tố liên quan tới Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy hiện chưa được tiết lộ danh tính. Ảnh: TL
Lên top