Tại sao nhiều người kinh nghiệm thực tiễn giỏi nhưng thi rớt nâng ngạch công chức?

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình gợi mở về điều chỉnh quy định về thi nâng ngạch công chức, đề án cải cách chính sách tiền lương và thi đua khen thưởng. Ảnh: PV
Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình gợi mở về điều chỉnh quy định về thi nâng ngạch công chức, đề án cải cách chính sách tiền lương và thi đua khen thưởng. Ảnh: PV