Tài sản, thu nhập không giải trình hợp lý nguồn gốc: Cân nhắc phương án xử lý

Đại biểu quốc hội Nguyễn Quang Tuấn. Ảnh: CN
Đại biểu quốc hội Nguyễn Quang Tuấn. Ảnh: CN
Đại biểu quốc hội Nguyễn Quang Tuấn. Ảnh: CN
Lên top