Tài sản không giải trình hợp lý về nguồn gốc: Thêm phương án ra tòa để xử lý

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH Lê Thị Nga. Ảnh Q.H
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH Lê Thị Nga. Ảnh Q.H
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH Lê Thị Nga. Ảnh Q.H