Tài nguyên du lịch miền Trung - Tây Nguyên như ngọc thô chưa mài giũa

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.
Lên top