Tai nạn tiếp tục tăng, 118 người chết trên đường trong 5 ngày