Tai nạn thảm khốc trên cao tốc, giám đốc chi nhánh ngân hàng chết thảm