Tai nạn nghiêm trọng trong đêm 3 thanh niên tử vong