Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tai nạn liên hoàn khiến 2 phụ nữ nguy kịch, 5 xe máy bẹp nát