Tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du

Một tiết mục tại Chương trình nghệ thuật kỉ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du. Ảnh: TT.
Một tiết mục tại Chương trình nghệ thuật kỉ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du. Ảnh: TT.
Một tiết mục tại Chương trình nghệ thuật kỉ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du. Ảnh: TT.
Lên top