Tài chính phải lấy sản xuất làm gốc, phải để sản xuất kinh doanh phát triển

Thủ tướng đề nghị ngành tài chính thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Ảnh: Quang Hiếu
Thủ tướng đề nghị ngành tài chính thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Ảnh: Quang Hiếu
Thủ tướng đề nghị ngành tài chính thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Ảnh: Quang Hiếu
Lên top