Súng đồ chơi bắn đạn bi nhan nhản tại hội làng Triều Khúc