Sức mạnh lòng dân từ Cách mạng Tháng Tám tới cuộc chiến chống dịch COVID-19

Người dân được hỗ trợ trong đại dịch để “không ai bị bỏ lại phía sau. Ảnh: A.T
Người dân được hỗ trợ trong đại dịch để “không ai bị bỏ lại phía sau. Ảnh: A.T
Người dân được hỗ trợ trong đại dịch để “không ai bị bỏ lại phía sau. Ảnh: A.T
Lên top