"Sức khỏe của lãnh đạo có phải là bí mật nhà nước không?"

Đại biểu Bùi Đặng Dũng (Kiên Giang) - Ảnh: TK
Đại biểu Bùi Đặng Dũng (Kiên Giang) - Ảnh: TK