Sức hấp dẫn của một nhà nước trẻ

Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ Bùi Bằng Đoàn cùng các vị trong Ban Thường trực Quốc hội và một số bộ trưởng, thứ trưởng trong Hội đồng Chính phủ. Ảnh: Tư liệu
Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ Bùi Bằng Đoàn cùng các vị trong Ban Thường trực Quốc hội và một số bộ trưởng, thứ trưởng trong Hội đồng Chính phủ. Ảnh: Tư liệu
Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ Bùi Bằng Đoàn cùng các vị trong Ban Thường trực Quốc hội và một số bộ trưởng, thứ trưởng trong Hội đồng Chính phủ. Ảnh: Tư liệu
Lên top