Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

Sửa đổi 6 nhóm nội dung, tăng cường bảo vệ người lao động

Người lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động trở về nước (ảnh chụp trước ngày 1.4.2020). Ảnh: Hải Nguyễn
Người lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động trở về nước (ảnh chụp trước ngày 1.4.2020). Ảnh: Hải Nguyễn
Người lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động trở về nước (ảnh chụp trước ngày 1.4.2020). Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top