Sự thật đắng ngắt phía sau vụ học sinh cấp 2 “quây” đánh bạn học