Sự phát triển ấn tượng của Việt Nam phù hợp với quy mô Hội nghị WEF ASEAN 2018

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Trưởng ban Tổ chức Hội nghị Bùi Thanh Sơn và Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Diễn đàn Kinh tế thế giới Justin Wood đồng chủ trì Họp báo quốc tế về Hội nghị WEF ASEAN 2018. Ảnh: PV.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Trưởng ban Tổ chức Hội nghị Bùi Thanh Sơn và Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Diễn đàn Kinh tế thế giới Justin Wood đồng chủ trì Họp báo quốc tế về Hội nghị WEF ASEAN 2018. Ảnh: PV.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Trưởng ban Tổ chức Hội nghị Bùi Thanh Sơn và Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Diễn đàn Kinh tế thế giới Justin Wood đồng chủ trì Họp báo quốc tế về Hội nghị WEF ASEAN 2018. Ảnh: PV.
Lên top