Sự nghiệp của ông Nguyễn Bá Cảnh trước khi bị đề nghị cách chức

Ông Nguyễn Bá Cảnh bị đề nghị cách tất cả chức vụ trong Đảng. Ảnh: Đoàn Nguyên
Ông Nguyễn Bá Cảnh bị đề nghị cách tất cả chức vụ trong Đảng. Ảnh: Đoàn Nguyên
Ông Nguyễn Bá Cảnh bị đề nghị cách tất cả chức vụ trong Đảng. Ảnh: Đoàn Nguyên
Lên top