Sự hi sinh, cống hiến của các anh hùng liệt sĩ đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm hỏi các đại biểu tham dự Hội nghị.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm hỏi các đại biểu tham dự Hội nghị.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm hỏi các đại biểu tham dự Hội nghị.
Lên top