Sử dụng phần mềm gian lận doanh thu để trốn thuế tại trạm BOT

Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu tại một phiên họp của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Ảnh: QH.
Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu tại một phiên họp của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Ảnh: QH.
Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu tại một phiên họp của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Ảnh: QH.
Lên top