Sóng và máy tính cho em: Truyền đi năng lượng tích cực, ý nghĩa nhân văn

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình "Sóng và máy tính cho em". Ảnh Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình "Sóng và máy tính cho em". Ảnh Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình "Sóng và máy tính cho em". Ảnh Nhật Bắc
Lên top