Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sơn Trà trở thành khu du lịch quốc gia: Bài toán giữa bảo tồn và phát triển?