Sơn La trước ngày hội lớn

Tại các điểm bầu cử ở các xã, phường đã niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử người ứng cử. Ảnh: V.T.C
Tại các điểm bầu cử ở các xã, phường đã niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử người ứng cử. Ảnh: V.T.C
Tại các điểm bầu cử ở các xã, phường đã niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử người ứng cử. Ảnh: V.T.C
Lên top